چین

سفرنامه چین دکتر باغانی

سفر به چین این نکته را به من اثبات کرد که کشور چین، همواره به علت مطابقت سنت و مدرنیته و ساخت محیطی زیبا از ترکیب این دو، مقصدی زیبا برای مسافران قاره آسیا محسوب میشود. با وجود تراکم جمعیت بسیار بالای این کشور، دولت چین همواره شرایطی را فراهم کرده است که هیچ مهاجر یا مسافری از مسئله هایی همچون کمبود منابع، کمبود امکانات و کیفیت پایین خدمات رنج نبرد.چین با 9.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت، حدود 1 میلیارد و 500 میلیون جمعیت دارد! این کشور با 14 کشور دیگر مرز مشترک دارد و در اکثر زمینه های اقتصادی، به خودکفایی کامل رسیده است. لذا...