برزیل

4

من در سال 2014  به این کشور سفر کردم و از انجام این سفر دو هدف داشتم:

اول بررسی اقامت در کشور برزیل و ارتباط آن با اروپا و سپس دیدن برخی از بازی های جام جهانی 2014.

بسیار هیجان زده بودم که میتوانم بازی های جام جهانی 2014 ایران را از نزدیک تماشا کنم.

تصمیم گرفتم تقریبا 18 روز در برزیل اقامت داشته باشم تا به بازی های جام جهانی نیز برسم...

سفرنامه برزیل دکتر علی باغانی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه