کانادا

سفرنامه تورنتو دکتر علی باغانی

سفر به تورنتو تا جایی که به خاطر دارم، یکی از زیبا ترین سفر هایی بود که همیشه دوست داشتم پشت سر بگذارم. به دلیل شرایط کاری و فشردگی برنامه زمانی کنفرانس ها از سال 2011، فرصت بازدید از کانادا را پیدا نکرده بودم. به دعوت یکی از دوستان به همکاری برای ارائه کنفرانسی در دانشگاه تورنتو دعوت شدم. یکی از دوستان که به عنوان استادیار در دانشگاه تورنتو مشغول به کار بود،..

سفرنامه تورنتو دکتر علی باغانی، وکیل پایه یک دادگستری

IMG 2296

مونترال یکی از شهر های کبک در کانادا است و پس از تورنتو به عنوان دومین شهر بزرگ کانادا شناخته میشود. جمعیت مونترال نزدیک به 3 میلیون نفر است و زبان اصلی آن فرانسوی میباشد.

 

 

 سفرنامه مونترال دکترعلی باغانی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 

1

اوتاوا در قسمت جنوب شرقی اونتاریو و نزدیک به مونترال قرار دارد. این شهر چهارمین شهر کانادا از نظر وسعت میباشد و حدود 1و نیم میلیون جمعیت را در خود جای داده است. طی چندین سال پیاپی ، اوتاوا به عنوان بهترین شهر کانادا برای زندگی برگزیده شد و هر ساله مهاجران زیادی برای زندگی در این شهر اقدام میکنند. آب و هوای این شهر در تابستان گرم و معتدل و در پاییز و زمستان سرد میباشد. بهار های اوتاوا نیز آب و هوای نسبتا معتدلی دارد.

سفرنامه اوتاوا دکتر علی باغانی، وکیل پایه یک دادگستری